Geen dozen schuiven!


Met ruim achttien jaar ervaring in de automatiseringsbranche wist Hans Zielman waar hij over sprak. Hij had een rugzak vol kennis. Hij is 1995 gestart met zijn eigen bedrijf, Zielman Automatisering. De kennis die hij in de jaren daarvoor vergaarde wilde hij op zijn eigen wijze inzetten. Daarbij ging hij nogal onorthodox te werk zo bleek. Anders dan nogal eens gebeurt, vond Hans het belangrijk de organisatie in kwestie eerst goed te doorgronden. Een uitvoerige inventarisatie van wensen, eisen en werkwijze van het bedrijf is een eerste vereiste. Zo kon hij uiteindelijk maatwerk leveren.

Hans realiseerde zich dat hij met het woord “maatwerk” bij menigeen de nekharen overeind heeft doen gaan. Maatwerk heeft een negatief imago. Het zou veel te duur zijn en bovendien zouden mensen nooit datgene krijgen wat ze wensen, c.q. kunnen gebruiken. Echter bij Zielman Automatisering worden standaard applicaties die een groot deel van de behoefte afdekken gebruikt als basis voor een toegesneden (maat)werk product. Standaardiseren is best maar dit mag nooit ten koste gaan van de flexibiliteit. Hij was sterk in het luisteren naar de gebruiker. Inventief en creatief zijn dan ook woorden die op Zielman Automatisering van toepassing zijn.

Hij keek ook naar toekomstige ontwikkelingen en naar de ware behoefte van een bedrijf. Hans heeft de basis gelegd voor het creëren van een automatiseringsvisie dat met het deels herschrijven van standaardcomponenten snel te realiseren is. Het resultaat zal niemand verbazen: een efficiënt en geolied systeem dat leidt tot kostenbesparing en tijdwinst. Juist een geïntegreerd systeem bevordert de informatiestroom binnen een onderneming en zorgt voor nog betere bedrijfsvoering.

In 2003 veranderde Hans de naam van zijn onderneming,

Zielman Automatisering werd iT-Concrete.
De naam werd veranderd, zijn visie niet.

Ga terug naar boven


Mogelijk gemaakt door Hans Zielman!